کلینیک کودکان

با توجه به کمبود درمانگاه اختصاصی کودکان در زمینه چشم پزشکی، کلینیک چشم پزشکی نور  نسبت به راه اندازی درمانگاه اختصاصی کودکان اقدام کرد. به طور معمول معاینه کودکان دو تا سه برابر معاینه بزرگسالان زمان نیاز دارد زیرا چشم پزشک در این مرکز، ابتدا با کودک بازی می کند و ارتباط صمیمانه ای با کودک برقرار میشود. در همین حین معاینه را انجام می دهد در نتیجه وقت زیادی صرف می شود و این کار نیازمند اختصاص زمان کافی و داشتن مهارت های قوی ارتباطی توسط چشم پزشک است. کودک از لحظه ورود به این مرکز زیر نظر تیم مجرب درمانی قرار گرفته و مراحل زیر انجام می شود.

  • پذیرش
  • کارشناسان بینایی سنجی
  • معاینه چشم پزشک

باید توجه داشت که بعضی معاینه ها چند مرحله ای است و می بایست بخش های مختلف چشم کودک از جمله شبکیه، اتاق قدامی و خلفی، میزان انحراف و شماره چشم به دقت اندازه گیری شوند تا بهترین نتیجه از درمان حاصل شود.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر و دریافت نوبت معاینه با مرکز تماس کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی نور ری با شماره تلفن 021-34219 تماس بگیرید.