کلینیک فوق تخصصی نوروافتالمولوژی

کلینیک فوق تخصصی نوروافتالمولوژی

نوروافتالمولوژی، به برخی تومورهای شایع تر عصب بینایی مربوط است یا اختلالاتی که دید را مختل می کند و در واقع منشا اختلال عصب بینایی دارد. برخی از علل ابتلا به بیماری های عصب بینایی، مادرزادی بوده و از بدو تشکیل شدن عصب مغز شکل می گیرد و بر روی چشم تاثیر می گذارد. نوروافتالمولوژی اهمیت زیادی دارد چرا که بسیاری از بیماری هایی که در تشخیص دچار مشکل هستند، در نهایت به متخصصان نوروافتالمولوژی ارجاع داده شده و پس از تشخیص بیماری درمان آغاز می شود. کلینیک فوق تخصصی نوروافتالمولوژی نورشهرری این خدمت را با حضور تیمی از متخصصان کارآزموده و پیشرفته ترین وسایل تشخیصی و درمانی ارائه می دهد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر و دریافت نوبت معاینه با مرکز تماس کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی نور ری با شماره تلفن 021-34219 تماس بگیرید.