کلینیک فوق تخصصی استرابیسم و اوربیت

  کلینیک فوق تخصصی استرابیسم و اوربیت

استرابیسم به حالتی گفته می شود که چشم ها هم محور نباشند. در دید طبیعی زمانی که دو چشم بر روی یک نقطه واحد تمرکز کنند، مغز تصاویر تشکیل شده در دو چشم را با هم ترکیب کرده و به یک تصویر واحد و سه بعدی تبدیل می کند که این تصویر سه بعدی باعث درک عمقی اشیا می شود. وقتی که یکی از چشم ها در محور طبیعی خود نباشد، دو تصویر مختلف به مغز ارسال می شود. این عارضه در کودکان و به ویژه آنهایی که سابقه فامیلی دارند شایع است و به سادگی درمان می شود. با افزایش سن مراحل درمان پیچیده خواهد شد و فرد را با محدودیت های اجتماعی و عارضه های ثانویه بینایی روبه رو می کند. کلینیک فوق تخصصی نورشهرری این خدمت را با حضور متخصصان کارآزموده و پیشرفته ترین وسایل تشخیصی و درمانی ارائه می دهد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر و دریافت نوبت معاینه با مرکز تماس کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی نور ری با شماره تلفن 021-34219 تماس بگیرید.