بررسی میدان بینایی

میدان بینایی محدوده ای از فضا می باشد که با نگاه ثابت چشم در یک جهت، برای شخص قابل رویت است. در بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور تهران با بهره گیری از سیستم های پیشرفته «پریمتری هامفری» امکان انجام آزمون های مختلف میدان بینایی میسر می شود.

کاربرد اصلی این تست برای تشخیص و پیگیری گلوکوم (آب سیاه) است. همچنین به تشخیص انواع بیماری های اعصاب چشم و مسیرهای بینایی در مغز کمک می کند.

چنانچه پزشک شما این تست را برای تان توصیه کرده به این معنی است که به عصب چشم شما مشکوک می باشد؛ این شک می تواند به جهت مشکلات چشمی یا نورولوژیک باشد که مهم ترین و شایع ترین آنها افزایش فشار داخل چشم (مانند بیماری گلوکوم)، آسیب های مسیر عصب بینایی، افزایش فشار مایع مغزی نخاعی و التهاب سر عصب چشم است.

آزمون و تست میدان بینایی را می توان در معاینه بالینی با درخواست از بیمار برای زل زدن به یک نقطه و ثابت نگاه داشتن چشم، در حالی که شیئی مانند یک خودکار را در مکان های گوناگون میدان بینایی وی حرکت می دهیم انجام داد.

در این معاینه زاویه ای که شخص قادر به دیدن و درک شی است را میدان بینایی وی محاسبه می کنیم. وقتی برای آزمون از دستگاه های کامپیوتری استفاده شود، تشخیص دقیق و قابل اعتماد خواهد بود. دستگاه پریمتری یا نیمکره ای که در آن نقطه های نور بر روی یک صفحه سفید برق می زنند، اندازه گیری می شود.

 

* روش های انجام پریمتری:

 این آزمون سه روش دارد که عبارتند از:

1. Kinetic perimetry

وقتی نقاط نورانی درون نیمکره ناظر حرکت می کنند تا وی آنها را ببیند.

2. Static perimetry

جایگاه هر نقطه نورانی ثابت است و از ناظر خواسته شود چنانچه آن نقاط را می بیند یک دکمه مخصوص را فشار دهد.

3. هامفری

متداولترین روش پریمتری تحلیلگر میدان دید خودکار است. این بررسی در افرادی که به جهت بیماری روماتیسم یا لوپوس داروی «هیدروکسی کلروکین» مصرف می کنند (به دلیل احتمال رسوب کلروکین روی شبکیه) به طور منظم و عموماً در فواصل شش ماهه انجام می شود.

برچسب ها : قوز قرنیه
در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر و دریافت نوبت معاینه با مرکز تماس کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی نور ری با شماره تلفن 021-34219 تماس بگیرید.