بررسی قرنیه

 

قرنیه قسمت شفاف جلوی کره چشم است که مانند شیشه پنجره داخل چشم را از محیط خارج جدا می کند. قرنیه دو وظیفه مهم دارد: یکی آنکه پرتوهای نور را به داخل چشم هدایت و آن ها را روی پرده شبکیه متمرکز کند، دوم آنکه از ساختمان های داخل کره چشم محافظت نماید.

برای آنکه نور بتواند وارد چشم شده و به پرده شبکیه برسد ابتدا باید از قرنیه عبور کند. بنابراین شفاف بودن قرنیه اهمیت زیادی در بینایی دارد و هر مشکلی می تواند عملکرد این عضو بسیار مهم دستگاه بینایی را مختل کند. چشم پزشکان با استفاده از روش های مختلف تشخیصی این مشکلات را شناسایی کرده و بیمار را برای طی مراحل درمان راهنمایی می کنند.

 

* تجهیزات پیشرفته بررسی و ارزیابی قرنیه

امروزه با پیشرفت های صورت گرفته در عمل چشم پزشکی، ابزارها، تجهیزات و تکنیک های بسیار پیشرفته ای برای بررسی و ارزیابی ساختمان و عملکرد قرنیه ابداع شده است. این ابزارها عبارتند از:

 

 1. Topography

با استفاده از روش توپوگرافی حلقه های نورانی به سطح قرنیه فرستاده می شود؛ با دریافت بازتاب این حلقه ها و آنالیز اطلاعات دریافت شده و بررسی نقشه توپوگرافی به دست آمده می توان هر اختلالی در قرنیه مانند کراتوکونوس (قوز قرنیه)، اسکار در قرنیه و همچنین انحنای قرنیه را مشخص کرد. این روش یک اقدام اصلی برای افرادی است که می خواهند تحت عمل جراحی اصلاح عیوب انکساری مانند لیزیک، لازک و PRK قرار گیرند. همچنین ممکن است در پیگیری پس از عمل در بعضی افراد به کار گرفته شود.

 

2. Pachymetry

پاکی متری روشی است که در آن با استفاده از امواج مافوق صوت ضخامت قرنیه اندازه گرفته می شود. پاکی متری یک اقدام اساسی و اصلی قبل از انجام جراحی های عیوب انکساری است زیرا در این قبیل جراحی ها قسمتی از بافت قرنیه برداشته می شود.

3. Pentacam و Orbscan

به وسیله دستگاه پنتاکم و ارب اسکن، توپوگرافی قرنیه یعنی ساختمان کلی قرنیه شامل قدرت سطحی، ضخامت و شکل قسمت جلویی و خلفی آن مشخص می شود. این روش از تکنیک هایی است که می تواند قسمت خلفی قرنیه را مورد ارزیابی قرار دهد.

 

4. Confoscan

از تکنیک کانفواسکن می توان برای بررسی قرنیه پیش از اعمال جراحی، تشخیص زودهنگام کراتوکونوس یا قوز قرنیه، بررسی سلامت اندوتلیال (داخلی ترین لایه قرنیه)، تعیین عمق لایه ای از سطح قرنیه که در بعضی از جراحی ها کنار زده می شود و بررسی لایه اپی تلیال (سطحی ترین لایه قرنیه) استفاده کرد.

 

5. Slit Lamp Photo

دستگاه اسلیت لمپ فتو، ساختاری مشابه Slit Lamp دارد، با این تفاوت که مجهز به یک دوربین دیجیتال عکاسی می باشد که تصاویر توسط این دوربین از چشم بیمار گرفته شده و توسط چشم پزشک مورد ارزیابی و بررسی دقیق قرار می گیرد. کاربرد این دستگاه بیشتر مربوط به موارد نادر و بیماری های کمیاب قرنیه است.

  

برچسب ها : قوز قرنیه
در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر و دریافت نوبت معاینه با مرکز تماس کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی نور ری با شماره تلفن 021-34219 تماس بگیرید.